วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รับติว สอบราชการ ท้องถิ่น ภาค ก ราคาถูกBeary Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการมืออาชีพ ราคาถูก
 
เพิ่มความมั่นใจในการสอบราชการ สอบท้องถิ่น สอบ ภาค ก ด้วยบริการ ติวสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ติวสอบราชการ ราคาถูก (ระดับ 1-4) ด้วยทีมงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจมืออาชีพ นำโดยติวเตอร์พี่หมี และพี่เกม
 
ทีมติวเตอร์ของเราทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ สอบราชการมาแล้วแทบจะทุกเวที และเลือกทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานระดับประเทศ 
 
การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน การสอบ การถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างจริง พร้อมกระบวนการคิดแบบง่าย ๆ ให้พร้อมสู่การแข่งขันทุกสนามสอบ
 
มีการทำโจทย์ การวิเคราะห์ข้อคำถาม และเทคนิคการสอบ ที่ทำให้การสอบราชการ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 
การติวสอบ ควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ
 
ค่าใช้จ่ายของเราในตอนนี้
 
เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง
 
เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่่วโมง

***น้อง ๆ ที่เคยติวสอบภาค ก กับ Beary Tutor มาแล้ว ได้สิทธิ์ราคาเดิม
ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
 
*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น
 
ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor
 
โทร 085 934 1130
 
หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

ติวสอบ สารบรรณ ธุรการ นักพัสดุ ราคาถูกBeary Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการมืออาชีพ ราคาถูก
 
พร้อมบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกหน่วยงาน ด้วยบริการ ติวสอบงานสารบรรณ งานธุรการ พัสดุ ราคาถูก ด้วยทีมงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจมืออาชีพ นำโดยติวเตอร์พี่หมี และพี่เกม
 
ทีมติวเตอร์ของเราทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ สอบราชการมาแล้วแทบจะทุกเวที และเลือกทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานระดับประเทศ 
 
การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน การสอบ การถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างจริง พร้อมกระบวนการคิดแบบง่าย ๆ ให้พร้อมสู่การแข่งขันทุกสนามสอบ
 
มีการสรุประเบียบสารบรรณ ปี 2526 ให้เข้าใจง่าย พร้อมฝึกทำโจทย์ การร่างเอกสารทางราชการและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ และเทคนิคการสอบ ที่ทำให้การสอบราชการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 
การติวสอบ ควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ
 
ค่าใช้จ่ายของเราในตอนนี้
เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง
 
เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่่วโมง

***น้อง ๆ ที่เคยติวสอบภาค ก กับ Beary Tutor มาแล้ว ได้สิทธิ์ราคาเดิม
 
ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น
ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor
 
โทร 085 934 1130
 
 
หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

รับติว PR นิเทศศาสตร์ เขียนข่าว วางแผนสื่อ ราคาถูก


Beary Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการมืออาชีพ ราคาถูก
 
รับติวงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations : PR) ติวสอบนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ติวเขียนข่าว ข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

รับติวเขียนบทวิทยุ บทโทรทัศน์ การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ วางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์
 
รับเขียนข่าว บทความ ทำรายงานประชาสัมพันธ์ เขียนแผนประชาสัมพันธ์ ในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท หรือแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่จริงขององค์กร (ภายใต้งบประมาณอันจำกัด) และการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ 

โดยนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานเกือบ 10 ปีในวงการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมติวเตอร์ที่ทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในองค์กรชั้นนำของประเทศ สอบราชการมาแล้วแทบจะทุกเวที และเลือกทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานระดับประเทศ 
 
การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริง ฝึกให้คิด ฝึกให้ลองเขียน พร้อมตัวอย่างประกอบ ที่เผยแพร่จริงในสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทฤษฎีและเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ ที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน

การเรียนควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ
 
ค่าใช้จ่ายของเราในตอนนี้
 
เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง
 
เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่่วโมง
 
ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น
 
ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor
โทร 085 934 1130
 
หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับติว แคลคูลัส ฟิสิกส์ ม.ปลาย มหาลัย โดยพี่จากการไฟฟ้าฯBEARY Tutor   รับติว คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์ทุกแขนง)

ทั้งมัธยมศึกษา (ม.ต้น, ม.ปลาย) และมหาวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม

เช่น Math พื้นฐาน,แคลคูลัส (Calculus) 1 และ 2 (Diff, Integrate, Diff Equation, etc.) และฟิสิกส์ เรื่องกลศาสตร์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ แรงต่าง ๆ  เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ติวโดยติวเตอร์พี่หมี (นิสิตวิศวกรรมศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานที่การไฟฟ้าฯ)

ช่วยน้อง ๆ ทำแบบฝึกหัด เพิ่มความเข้าใจในบทเรียน และเตรียมสอบในคลาสแบบผ่านฉลุย

การติวนั้น รับติวทั้งแบบตัว ต่อ ตัว ทั่วกรุงเทพ ( โดยเฉพาะโซนลาดพร้าว รามคำแหง บดินทรเดชา นวมินทร์ บางกะปิ)


รับเป็นติวเตอร์ตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ (ขอไม่รับผ่านนายหน้า)

ค่าติวคิดเพียงชั่วโมงละ 300 บาท เรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
การันตีคุณภาพการสอนครับ ! ! !


น้อง ๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor

โทร. 085 934 1130 (แค่โทรมาคุยก็ดีใจแล้วครับ)

e-mail : bearytutor@gmail.com

หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากข้อความได้ที่ www.facebook.com/bearytutor(โค้งสุดท้าย) ติวสอบ ก.พ. ภาค ก ราคาถูกBEARY Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการราคาถูก

รับติวสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ราคาถูก 


จากทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ติวสอบราชการ และทำงานในหน่วยงานภาครัฐทุกคน

การติวเน้นพูดคุยและทำแบบฝึกหัด สร้างความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานไปสู่การประยุกต์

คุยกันแบบพี่ ๆ น้อง ๆ และเดินทางไปติวถึงที่ (ตามที่เราและลูกค้าสะดวกใจกันมากที่สุด)

ทำให้การสอบ ก.พ. และการสอบราชการ เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป

การติวใช้ระยะเวลาในการเรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ขึ้นไป

(พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือประกอบการติว)

ค่าติว สอบ ก.พ. กับทีม BEARY Tutor เพียง 250 บาท/ชั่วโมง เท่านั้น

พร้อมเดินทางไปสอนถึงบ้าน หรือสถานที่ที่คุณและเราสะดวกที่สุด

*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น ***

ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor

โทร. 085 934 1130 (แค่โทรมาคุยก็ดีใจแล้วครับ)

e-mail : bearytutor@gmail.com

หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากข้อความได้ที่ www.facebook.com/bearytutor


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ติวสอบ ภาค ก ก.พ. สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ราคาถูก
BEARY Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการราคาถูก

รับติวสอบ ก.พ. ภาค ก (ระดับ 1 - 3)

สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Aptitude Test

ราคาถูก ด้วยทีมงานมืออาชีพ นำโดยติวเตอร์หมี (เกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมศาสตร์ฯ / ป.ตรี + ป.โท นิติศาสตร์ และเนติบัณฑิต)

และพี่เกม (นศ.ทุนสมเด็จพระเทพฯ, นักศึกษารางวัลเพชรประดับราม, จบ ป.ตรี 2 ปีครึ่ง)

ทีมติวเตอร์ของเราทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 แล้วทุกคน

เราเน้นพูดคุยแบบพี่ ๆ น้อง ๆ และเดินทางไปติวถึงที่ (ตามที่เราและลูกค้าสะดวกใจกันมากที่สุด)

โดยมุ่งเน้นการทำโจทย์ การวิเคราะห์โจทย์ และเทคนิคการสอบ ที่ทำให้การสอบ ก.พ. สอบราชการ เป็นเรื่องไม่ยาก

การติวใช้ระยะเวลาในการเรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือประกอบการติว)

เรียน 1-2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท/ชั่วโมง

เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 200/ชั่วโมง

ไปสอนถึงบ้าน หรือสถานที่ที่คุณสะดวก

*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น ***

ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor

โทร. 085 934 1130 (แค่โทรมาคุยก็ดีใจแล้วครับ)

e-mail : bearytutor@gmail.com

หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากข้อความได้ที่ www.facebook.com/bearytutor

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2556

 
 
 
สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาวบล็อก สอบราชการ เทศกาลสอบแห่งปี สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีใจรัก และความฝันในการรับราชการมาถึงแล้ว เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
 
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
3.ระดับปริญญาตรี
 
4.ระดับปริญญาโท
 
 
เพื่อน ๆ ชาวบล็อก สอบราชการ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่


โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

และนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ ธ.กรุงไทย ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2556

โดยเพื่อน ๆ ชาวบล็อก สอบราชการ สามารถเลือกศูนย์สอบใกล้บ้าน ได้มากกว่า 11 จังหวัด รวมเก้าอี้ที่นั่งสอบ มากกว่า 7 แสนที่นั่ง ใครที่ต้องการสอบ เตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพราะกำหนดการสอบจะจัดขึ้น 2 รอบ

รอบแรก วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

และรอบสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 11 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
 

ขอให้ทุกคนโชคดีในการ สอบราชการ ^______^